Privacy Verklaring

                                                                                         

Zeeland Zorg

Zeeland Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van uwpersoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.Ook Uw Privacy is bij mij in goede handen. Derhalve verklaar ik:

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Zeeland Zorg of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:            Margreet Kriekaard

Onderneming:         Zeeland Zorg

Bezoekadres:          Kanaaldijk 4

                                4341 RD Arnemuiden

                               Nederland

E-mail:                  zeelandzorg@kpnmail.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 6 20777177

KvK-nummer:        20170236

 

Zeeland Zorg is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG)",

het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden.

Zeeland Zorg is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Zeeland Zorg is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Zeeland Zorg, waaronder http://www.zeelandzorgaanhuis.nl.

 

Zeeland Zorg verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de klantenservice, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Zeeland Zorg opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Zeeland Zorg. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Zeeland Zorg om de overeenkomst uit te voeren.

Zeeland Zorg gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Zeeland Zorg altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Zeeland Zorg worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van fotoís of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Zeeland Zorg altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan  zeelandzorg@kpnmail.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Zeeland Zorg gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Zeeland Zorg, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klantenservice.

Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekte aan de externe klachtenservice.Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar zeelandzorg@kpnmail.nl.