Individuele begeleiding:

 

Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

 

 

Diensten

 

Als Verzorgende I.G.  kan ik U van dienst zijn bij:

 

 

Persoonlijke Verzorging:

 

Bij persoonlijke verzorging gaat het  om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg bij mensen met een aandoening of beperking. Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid van de cliŽnt. Dit kan ook inhouden dat de cliŽnt wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren

                                                           

 

Ik ben U Graag van Dienst

 

Margreet Kriekaard

 

 

Laat U informeren, door even te Mailen of  te Telefoneren!

Verpleging:

 

Verpleging omvat verpleegkundige zorg. Het gaat daarbij vooral om het uitvoeren van verpleegkundigehandelingen maar het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliŽnt,

ook gaan om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken of het oefenen in zelfzorg.